Teisingai suprojektuota, įrengta ir aptarnaujama automatinio laistymo sistema užtikrins reguliaru, tolygu, savalaikišką paskaičiuotą laistymą o taip pat ženkliai sumažina vandens eikvojimą sklypo drėkinimui.

Automatinės laistymo sistemos projektavimas susideda ir 9 žingsnių kurios atlikus Jūs galėsite savarankiškai sudaryti pilną savo sklypo laistymo projektą.

1. Informacijos surinkimas apie sklypą.

Šitas žingsnis įtraukia visų reikiamų duomenų apie sklypą surinkimą. Pirmiausiai reikalingas viso sklypo planas su masteliu. Turimame plane pažymimi visi plotai, kurios reikės laistyti, žymimas vandens šaltinis (ateinančio vamzdžio diametras, debitas ir slėgis), būtinai reikia atsižvelgti į esamą landšaftą (pasodintų ir numatomu sodinti augalų tipą ir vietas, krūmus, gyvatvorės, veją, sklypo ribas), numatomos vietos siurblinei ir vandens surinkimo talpoms (jei tokių bus). Taip pat įtakos projektavimui turi nuolydžiai bei dirvožemio sudėtis.

2. Laistymo purkštuvų ir nuotolių parinkimas.

Statinis purkstuvas

statinis purkštuvas - Statinis purkstuvas

Pagrindinis sklypo laistymo sistemos elementas yra purkštuvai (įrenginiai, kurie jungiesi prie plastikinio vamzdžio tam, kad tolygiai paskirstyti vandenį ant vejos, gėlynų ar daržo). Purkštuvai būna trijų tipų: tai statiniai purkštuvai (jie nesisuka ir vienu metu laisto visą plotą), rotoriniai purkštuvai  ir smūginiai purkštuvai. Prieš pradedant deliuoti purkštuvus sklypo plane reikia susipažinti su jų charakteristikomis kataloge. Vejos, kurios plotas iki 5 metrų naudojami statiniai purkštuvai, platesniems kaip 5 metrai vejos naudojami rotoriniai purkštuvai vidutinio ir didelio našumo. Rotorinio purkštuvo laistymo spindulį ir debitą galima parinkti su antgaliais, kurie įeiną į komplektą. Tam, kad išdėstyti plane purkštuvus reikia pasirinkti vejos plotą ir priklausomai nuo pločio rinktis purkštuvų tipą, pradedant nuo pasirinkto ploto kampu. Būtinai reikia atsižvelgti į tai, kad purkštuvus nepriklausomai nuo tipo reikia dėlioti taip kad jų spinduliai persidengtu mažiausiai 85 procentais, nes kitaip nebus užtikrintas tolygus laistymas.

Tankiai užsodintiems plotams, gyvatvorėms, medžiams, daržams ir šiltnamiams naudojamas kapiliarinis laistymas. Dažniausiai tai būna įvairaus tipo kapiliarinis (lašelinis) drėkinimo vamzdis. Jis yra maksimaliai patogus įrengimui, pakankamai atsparus išoriniams poveikiams ir patikimas. Taip pat jo galima įsigyti už prieinamą kainą.

3. Vožtuvų kiekio parinkimas.

Sumontuota vožtuvų dežė

Sumontuota vožtuvų dežė - Sumontuota vožtuvų dežė
Kitas žingsnis automatinės laistymo sistemos projektavime yra reikiamo elektromagnetinių vožtuvų kiekio arba laistymo zonų paskaičiavimas. Elektromagnetinis vožtuvas sujungtas su pagrindiniu kontroleriu (valdikliu), jo paskirtis - kai paduodamas signalas iš valdiklio atsidaryti ir praleisti vandenį iš magistralinio (pagrindinio) vamzdžio į su juo sujungtos zonos vamzdį ir užtikrinti šios zonos veikimą. Vienas elektromagnetinis vožtuvas priskiriamas vienai laistymo zonai. Sukuriamos laistymo zonos apskaičiavus vieno tipo esamų purkštuvų debitą. Kiekvieno purkštuvo išpurškiamą vandens kiekį per tam tikrą laiką galimą sužinoti peržiūrėjus jo charakteristikas. Susumuokite visu esamu grupėje purkštuvų debitą ir gauta suma padalinkite iš turimo šaltinio vandens debito. Taip Jus gausite reikiamą vožtuvų kiekį, kuris reikalingas vandens padavimui į turimą grupę vožtuvų.

4. Purkštuvų grupavimas prie vožtuvų.

Negalima sujungti ant vienos linijos skirtingus laistymo purkštuvus. Taip pat negalima grupuoti purkštuvus su skirtingu vandens debitu, kurie turi skirtinga darbinį slėgį, jei šie purkštuvai laisto skirtingus augalijos tipus, reikalaujančiu skirtingų vandens kiekių, ir jeigu laistomi purkštuvais plotai gauna skirtingą saulės spindulių, vėjo ar lietaus kiekius.

5. Išdėstymas, vamzdžio storiai, vožtuvai

Vožtuvų ir vožtuvų dėžių išdėstymas o taip pat magistralinio ir zonų vamzdžių trasavimas ant plano - sekantis žingsnis automatinės laistymo sistemos projektavime.

Pagrindinė magistralė - tai vamzdis, transportuojanti vandenį nuo siurblinės (ar pajungimo prie vandentiekio taško) iki elektromagnetinių vožtuvų, jame yra pastovus slėgis. Zonų vamzdynas - tai vamzdžiai, kurie sujungia visus laistymo purkštuvus su elektromagnetiniu vožtuvu.

Pateiksime pagrindinės rekomendacijas, kurių gali prireikti dėliojant vamzdžius ir elektromagnetinius vožtuvus:

Vožtuvai turi būti jiems skirtuose plastikiniuose laistymo dėžėse lengvam montavimui ir aptarnavimui. Jie įrengiami žemiau grunto lygio ir negali būti tiesiogiai užkasami į atvirą žemę.

Vožtuvai ir vožtuvų dėžes geriausia įrengti tuose vietose, kur jie netrukdys žmonių vaikščiojimui ir bus mažiausiai matomi.

Ventiliai ir rankinės sklendės turi būti lengvai pasiekiamose šeimininkams vietose, taip, kad be papildomų kliūčių būtų galima valdyti sistemą. Reikia parinkti tokias vietas kur nesiekia purkštuvų srovė.

Esant galimybei vožtuvų dėžes su vožtuvais dėti purkštuvų zonos centre darbinio slėgio ir debito išlyginimui.

Rinkitės elektromagnetinį vožtuvą priklausomai nuo esamo vamzdžio diametro, prie kurio jis pajungtas. Kartais šios taisyklės galima nepaisyti, bet reikia atsižvelgti į vožtuve atsirandančius nuostolius.

Trasuojant zonų vamzdžius Jus turite numatyti kur preliminariai bus pagrindinė magistralė ir vožtuvų dėže. Mažinkite, kur galima, pagrindinės magistralės ilgį. Pagrindinis slėgio vamzdis būna didžiausio diametro ir turi atlaikyti pastovų slėgį, todėl jis yra brangiausiais. Tam, kad sumažinti pirkimo sąnaudas mažinkite šio vamzdžio ilgi sklype.

Susijusiu su žemės darbais nuostoliu mažinimui kur galima naudokite vieną tranšėją pagrindiniam ir zonos vamzdžiams.

Tam, kad sumažinti pagrindinio vamzdyno pažeidimo galimybę rinkitės storasienį, laikanti didelį slėgį vamzdį, o vietose, kur rizika yra didesnė naudokite papildomą apsaugą.

6. Reikiamas vandens slėgis  laistymo sistemos veikimui.

Šiame etape pasirinkite pati sudėtingiausią plotą:

 • vožtuvą su pačiu didžiausiu debitu;
 • vožtuvą su purkštuvais, kuriems reikia didelio slėgio;
 • vožtuvą toliausiai esanti nuo vandens įvado;
 • vožtuvą esanti aukščiausiame taške nuo įvado.

Pasirinkite kuriam vožtuvui būdinga didžiausio debito ir didžiausios distancijos arba didžiausio slėgio kombinacija. Susumuokite visus slėgio nuostolius ir pridėkite prie slėgio, reikalingo purkštuvų pajungtu prie jo veikimui. Gautas rezultatas ir bus Jūsų reikalavimas sistemos slėgiui.

Jeigu prieinamas slėgis didesnis už reikalaujama, viskas gerai. Jeigu reikalaujamas slėgis didesnis už prieinamą, išanalizuokite projektą ir pažiūrėkite kokius pakeitimus galima padaryti, kad sumažinti bendrus slėgio nuostolius (vamzdžio diametras, purkštuvų tipas, vožtuvų kiekis).

7. Valdiklio ir laidų pasirinkimas.

Valdiklis - tai pagrindinis automatinio laistymo elementas, todėl reikia atsižvelgti į tai, kad jie būna vidiniai ir skirti lauko Lietasus daviklis Irritrol Copy

Lietasus daviklis Irritrol - Lietasus daviklis Irritrol Copy
sąlygoms.Taip pat jie skiriasi zonų kiekiu, funkcionalumu. Jei norite turėti galimybę valdyti sistemą nuotoliniu būdų ir tuo pačiu taupyti vandenį reikia rinkti Wi-fi išmanųjį valdiklį. Jūs galėsite pasirinkti būtent tokį, kuris atitinka turimu zonų kiekį. Kontroleris sujungtas su vožtuvu dvejų gisliu kabeliu kuriame vienas laidas bendras o kitas kontrolinis. Taip pat labai svarbi automatinio laistymo detalė yra lietaus arba drėgmes daviklis, kuris padeda tausoti vandenį.

8. Laistymo sistemos veikimo laiko skaičiavimas.

Laistymo sistemos veikimo laisko skaičiavimas reikalingas tam, kad taupyti vandenį ir išvengti vandens trūkumo arba perteklinio kiekio sklype o taip pat maksimaliai tiksliai nustatyti valdiklį.  Atlikti skaičiavimus galima pasitelkiant formulė:

(RK/ĮG) x 60 = VL

 • ET = reikiamas vandens kiekis (mm)
 • PR = įsisavinimo greitis( mm/h)
 • 60 = gautų rezultatų vertimas minutėmis
 • OT = laistymo zonos veikimo laikas

9. Galutinio projekto paruošimas.

Štai ir priėjome prie paskutinio žingsnio projektuojant automatinę laistymo sistemą - galutinio projekto paruošimo. Galutiniame projekte atvaizduojamas maksimaliai tikslus sistemos aprašymas. Iš ko ji susideda? Kas kur išdėstyta? Kokia naudojami vamzdžiai? Koks vandens šaltinis naudojamas? Kur bus sistemos valdiklis? Iš kokių vamzdžiu susidės vamzdynas? Kur bus vožtuvų dėžes? Prie kiekvienos zonos surašomas vandens debitas. Viskas turi būti pavaizduota taip, kad žiūrint į paruoštą projektą kiltų kuo mažiau klausimu. Ruošiant galutinį projektą Jūs turite atsižvelgti į:

 • Projektas turi būti lengvai įskaitomas, patogus ir nubraižytas  lengvai suvokiamu masteliu.
 • Projekte turi būti legenda, kurioje aprašomas kiekvienas plane pavaizduotas simbolis.
 • Projekte turi būti pavaizduoti ženklus aukščio skirtumai.
 • Projekte vaizduojami komentarai, žymės ir rekomendacijos. Tokie kaip numatomas laistymo laikas, veikimo trukmė kiekvienos zonos ir taip toliau.

Dabar Jus pilnai susipažinote kaip turi būti projektuojama automatinio laistymo sistema. Toliau torit laistymo sistemos planą galima sudaryti sąmatą medžiagoms ir paskaičiuoti visas reikiamas laistymo sistemos detales ir vamzdžius sistemos įrengimu.